Пауза - намерение - ресурс

Анна Кожара I Обнять слона